Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.edmir-pol.com.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług P.P.H.U.”EDMIR-POL” J.M. Hutnik Spółka Jawna poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

P.P.H.U.”EDMIR-POL” J.M. Hutnik Spółka Jawna z siedzibą przy ulicy Kluczborskiej 43, 41-508 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000087881, NIP: 648-10-00-323, REGON: 272167278, adres e-mail: edmir-pol@edmir-pol.com.pl

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

- poprzez gromadzenie plików „cookies” (patrz informacja o cookies)

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu:

- obsługi informacyjnej dotyczącej produktów zamieszczonych na stronie,

- realizacji sprzedaży i dostawy zamówionych produktów.

- obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust.1 lit.f RODO)

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat.

9. Dane osobowe pozostawione w serwisie mogą być udostępnione przez P.P.H.U.”EDMIR-POL” J.M. Hutnik Spółka Jawna podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez P.P.H.U.”EDMIR-POL” J.M. Hutnik Spółka Jawna umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi rozliczeniowe (Biuro Rachunkowe), archiwizacji, świadczących usługę transportową, świadczących usługi niszczenia dokumentów, prawnicze itp.

10. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz wycofanie zgody na przetwarzanie danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Ma również prawo do przenoszenia danych ( w szczególności historii transakcji).

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis P.P.H.U.”EDMIR-POL” J.M. Hutnik Spółka Jawna. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.