Polityka jakości i bezpieczeństwa żywności

Nadrzędnym celem działalności naszej firmy jest budowa marki będącej synonimem jakości, bezpieczeństwa żywności, rzetelności, trwałości, dbałości o środowisko, etycznego postępowania, innowacyjności oraz wytrwałości w dążeniu do spełniania oczekiwań obecnych i przyszłych klientów.

Dążymy do:

• najwyższej jakości i doskonałej powtarzalności,
• niezawodnej logistyki, gwarantującej najkrótszy z możliwych czas realizacji zamówień,
• ciągłego wytwarzania produktów bezpiecznych, w zgodzie z prawem oraz wymaganiami klienta.

Osiągnięcie planowanych wyników realizujemy poprzez:

• inwestycje w świadomość i kwalifikacje każdego pracownika oraz budowanie przyjaznej atmosfery pracy,
• dywersyfikacje kanałów dystrybucji,
• inwestycje w nowoczesne technologie,
• wytwarzanie wyrobów bezpiecznych zdrowotnie w ramach wdrożonego systemu HACCP
• ciągłe doskonalenie w ramach wdrożonego i funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności,
• przestrzeganie prawa,
• dbałość o środowisko naturalne,
• postępowanie etyczne.

1
2
3
4
5
IFS2022
 

Swój sukces zawdzięczamy przede wszystkim indywidualnemu podejściu do każdego klienta. W procesie tworzenia wyrobów własnej marki firma kieruje się przede wszystkim pragnieniem zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb. Każdy produkt w fazie projektu powstaje według ścisle określonych procedur zgodnych w wymaganiami wdrożonych standardów IFS oraz BRC, pod czujnym okiem zakładowego technologa oraz pracowników Działu Kontroli Jakości, we współpracy z przedstawicielami strony zainteresowanej. Indywidualne podejście do każdego klienta stanowi naszą gwarancję sukcesu oraz nawiązywania długoletniej, trwałej współpracy.

Niniejsza Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności realizowana na każdym szczeblu naszej działalności. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić środki na jej realizację.